Logo DPE
Veiligheid-header

Veiligheid

Democratische Partij Ede

Veiligheid is een basisbehoefte van ieder mens en vormt een kerntaak van de overheid.  Daarom willen wij een zo hoog mogelijke kwaliteit ten aanzien van veiligheid. Waar nodig willen wij investeren in (sociale) veiligheid. De handhaving richt zich vooral op leefbaarheid in de wijken zodat veiligheid niet alleen op papier maar ook in beleving op goed niveau is.

Iedereen moet veilig over straat kunnen, zonder obstakels. Dit betekent dat iedereen zich bewust moet zijn van hetgeen men op de stoep plaatst. Daarnaast willen wij op korte termijn een inventarisatie van (te) donkere wegen in onze gemeente in samenspraak met onze burgers.

Deze wegen worden zo snel mogelijk voorzien van goede, intelligente en duurzame straatverlichting. Uiteraard moet hierbij rekening gehouden worden met de ecologische aspecten. 

Wij staan voor een veiligheidsbeleid waarbij preventie en repressie goed in balans is.  In de wijken waar regelmatig incidenten zijn, zien de bewoners een incident gedreven preventie-aanpak die na een tijdje weer verdwijnt waardoor na een tijdje weer incidenten plaatsvinden. Onder het motto van voorkomen is beter dan genezen, willen we als DPE blijvende aandacht voor preventie. Waar noodzakelijk wil dat de gemeente krachtig optreedt tegen ordeverstoring.

DPE wil:

N

Meer tijd en beschikbaarheid van de wijkagent in de wijk en dat zij meer middelen en een centrale rol krijgen in de veiligheid van de wijk.

N

Voor, en samen met jongeren in de wijken hangplekken, zonder overlast voor omwonenden.

N

Streng optreden tegen overlast plegers.

N

Meer (nacht) boa’s.

N

De digitale veiligheid verbeteren.

N

Betere verlichting openbare weg.

N

Meer regie door de gemeente op de transitie van het verkeer. Niet achter de provincie verschuilen maar een lange termijnvisie ontwikkelen.

N

Beveiliging van fietspaden door ongelijkvloerse verbindingen en tunnels.

N

Doorstroomverkeer spoorwegtunnels bevorderen.