Logo DPE
Toekomst-header

Inzetten op de toekomst van de jeugd

Democratische Partij Ede

Onderwijs is de toekomst voor iedereen.  Ieder kind heeft recht op het beste onderwijs. Onderwijs biedt kansen om te groeien en bloeien, je te ontplooien en een zelfverzekerd en gelukkig mens te worden.

Laaggeletterdheid of slechte beheersing van de Nederlandse taal is een obstakel om volledig mee te doen in de maatschappij. DPE vindt het daarom erg belangrijk om initiatieven op het gebied van de aanpak van laaggeletterdheid (voorlezen, stimuleren van lezen, taal-lees projecten op peuterspeelzalen, kinderdagverblijven, scholen en bibliotheken) te blijven ondersteunen en waar mogelijk en nodig, uit te breiden. Een tijdige signalering van problemen bij kinderen en gezinnen en een juiste beoordeling hiervan, is van groot belang.

Infrastructurele vraagstukken rondom een nieuw te bouwen schoolgebouw, dienen voorafgaand aan de bouw voor de school goed te worden geregeld. Er moet worden gedacht aan een veilige manier van halen en brengen direct rondom de school, veilig parkeren en een adequate afhandeling van de verkeersstromen van en naar de school.

DPE wil:

N

Nieuwe initiatieven vanuit de samenleving om te stimuleren dat jongeren gezond en vitaal op kunnen groeien.

N

Voldoende Kinderopvang in de wijken.

N

Stimuleren dat scholen, kinderdagverblijven, muziekscholen, sportverenigingen en andere partners samenwerken aan een dag-aanbod gericht op talentontwikkeling van kinderen.

N

Bestrijden van voortijdig schoolverlaten en schoolverzuim, niemand verlaat school zonder start kwalificatie.

N

Initiatieven op het gebied van terugdringen laaggeletterdheid stimuleren.

N

Jongeren opleiden voor toekomstbestendig werk, door in te zetten op duurzaamheid.

N

Krachtige maatregelen die het aanbieden van stageplekken met garantie op vast werk aantrekkelijker maken.

N

Inzetten op de toegankelijkheid van scholen.