Logo DPE
Levendig-centrum-en-bedrijvigheid

Levendig centrum en bedrijvigheid

Democratische Partij Ede

DPE is voor een binnenstad die de mens centraal stelt, waarbij veel aandacht is voor groen en gastvrijheid, wat past bij de achtertuin van Ede, de Veluwe. Aanpassingen in het centrum i.v.m. klimaatadaptatie zijn aan de orde. Wij willen een compacter gezelliger centrum met een passend aanbod voor de moderne consument die een plezierig verblijf in het centrum wil hebben. Daarbij zullen we inzetten op kruisbestuiving tussen verschillende functies in het centrum.

Hierdoor willen we niet alleen meer bezoekersstroom ook een beter verspreide bezoekersstroom generen. Ede centrum wordt wat DPE betreft een uitnodigend centrum waar elk moment van de openingsuren winkelbeleving geboden wordt.

DPE wil:

N

Een aantrekkelijk en gastvrij stadscentrum waar voldoende reuring is en waar de aanbod aansluit op de belevingseconomie.

N

Sterk inzetten op de sociale en culturele kwaliteiten van het centrum.

N

Meer verduurzaming en vergroening van de binnenstad.

N

Een goede bereikbaarheid van binnenstad.

N

Het gemotoriseerde verkeer uit het centrum weren.

N

De aantrekkelijkheid van het centrum voor het langzame verkeer vergroten.

N

Goede en voldoende parkeergelegenheid voor auto en fiets en vergunninghouders.