Logo DPE
Gezonde-wereld-header

Gezonde wereld voor vandaag en morgen

Democratische Partij Ede

Dat het klimaat verandert is helaas een gegeven. De klimaatverandering is vanuit Ede niet eventjes te stoppen of te repareren. Dat ontlaat ons echter niet van ons plicht om ons verantwoordelijkheid te nemen en maatregelen te nemen die op zijn minst een bijdrage leveren aan een schonere, lucht, bodem, water, voedselproductie en afvalarme consumptie. Als DPE zijn we echter van mening dat alleen realistische maatregelen waar gedragenheid voor is blijvende verschoning van ons milieu en uiteindelijk tot verlichten van klimaatverandering kan zorgen.  Zo vinden wij dogmatische maatregelen als versneld van gas afkoppelen, biomassacentrales, monopolistische warmtenetten, etc. eerder de weerstand voeden dan mensen verleiden om mee te doen.

Als DPE koesteren we de landbouwgrond die we in onze gemeente hebben en willen aandacht voor de bodem gezondheid. Op plekken waar excessief veel schade toegebracht wordt aan het milieu willen we als DPE niet weglopen voor verantwoordelijkheid en samen met de ondernemers zoeken naar realistische oplossingen.

Transitie naar schonere energieopwekking is een onderwerp waar DPE 100% voor gaat. Wij vinden allereerst gas een duurzame energiebron. Zonne-energie is een mooie energiebron als het maar niet ten koste gaat van landbouwgrond.

Wat ons betreft hoeft het ook niet. DPE staat open voor windenergie mits dit kan rekenen op steun van de burgers. Verder vindt DPE kernenergie een realistisch alternatief die in Den Haag serieus overwogen moet worden. 

DPE wil:

N

Geen vergunning meer verstrekken aan bedrijfsgebouwen waarvan het dak constructief niet geschikt is voor volledige benutting voor zonne-energie.

N

Meer regie door de gemeente op de landbouwtransitie.

N

Geen biomassacentrales, gas is duurzaam.

N

Productie, opslag en gebruik van waterstof stimuleren.

N

Zonnepanelen op daken en restgronden stimuleren. Geen zonnevelden op landbouwgrond.

N

Meer dan 50% lokaal eigenaarschap bij energie coöperaties.