Logo DPE
DPE - Missie en visie - Header

Missie en visie

Democratische Partij Ede

DPE heeft als lokale partij haar fundament in de lokale samenleving. DPE is een moderne partij die volksvertegenwoordiging serieus neemt. Dat betekent dat wij bij DPE goed beseffen dat we niet voor onszelf maar voor de burgers in de raad zitten en dat wij dienen te handelen in het algemeen belang van de burgers.

Missie en visie - DPE

DPE heeft vertrouwen in alle Edenaren en gaat ervan uit dat de meedenkende burgers bestuurlijke besluiten beter kunnen laten aansluiten op de maatschappelijke behoefte. Door een actieve burgerparticipatie wil DPE doorlopend verbonden zijn met de burgers zodat er een groot draagvlak ontstaat voor besluiten van de gemeente.

Als onafhankelijke lokale partij hebben wij geen binding met landelijke partijen. Dat zien we als een groot voordeel. Wij hoeven ons niet te houden aan de politieke dogma’s die buiten Ede verzonnen worden. Wij maken ons sterk over de volle breedte van onze gemeente, voor álle inwoners. We werken vanuit de lokale wensen en behoeften van onze inwoners, verenigingen en ondernemers en gaan voor maatwerk. We willen voor alle Edenaren het beste onderwijs, de beste woningen, beste wijken, de beste voorzieningen en heel veel goede banen.

DPE is een progressieve onafhankelijke partij die inclusie als een natuurlijke opdracht beschouwd. Samen met inwoners en betrokkenen wil DPE bouwen aan een inclusieve samenleving waarin iedereen meetelt en naar vermogen volwaardig kan meedoen.

Onze missie is samen leven en samen wonen met een slagvaardig gemeentebestuur dat transparant is voor zijn/haar inwoners. Sociaalliberale waarden vormen de basis van DPE.