Logo DPE
Prettig-woonklimaat

Prettig woonklimaat

Democratische Partij Ede

Voor een prettig woonklimaat is een gezonde, veilige, schone en groene leefomgeving nodig met een goede omgevingskwaliteit. Een leefomgeving die toegankelijk is, uitnodigt om te ontmoeten, die klimaatadaptief is en uitnodigt tot een gezond gedrag zoals bewegen, sporten en gezond eten en drinken. Een gezonde leefomgeving met een goede luchtkwaliteit en zo min mogelijk geluidsoverlast.

DPE wil:

N

Aantrekkelijke wijken om in te wonen waarbij de openbare ruimte door de Gemeente goed is Ingericht en onderhouden.

N

Een goede spreiding van (zorg)voorzieningen, toegankelijk en dichtbij.

N

Het ontmoeten en verbinden bevorderen.

N

Burgers het gevoel geven mede-eigenaar te zijn van de wijk.

N

Het beheer openbare ruimte verbeteren zodat de kwaliteit en veiligheid van de wijken toenemen.

N

Een goede infrastructuur voor lopen, fietsen en gebruik van openbaar vervoer.

N

Een goed onderhoud van wegen en fietspaden in de gemeente en achterstallig onderhoud van fietspaden prioriteren.