Logo DPE
Bouwende-gemeente-header

Een bouwende gemeente

(in een bestemmingsplan kan je niet wonen!)

Woningnood is een zeer nijpend probleem. Iemand die momenteel een woning wil hebben moet schandalig lang wachten voordat ze in aanmerking komen voor een betaalbare woning.

Als DPE zien we volkshuisvesting als een kerntaak van de overheid. Daar waar de markt het af laat weten willen we dat de gemeente haar rol verbreed van vergunning-verstrekker naar een overheid die problemen voor de burgers oplost. DPE heeft als uitgangspunt dat de gemeente Ede zelf initiatieven moet nemen om te bouwen. Dit zorgt ervoor dat er sneller en effectiever gebouwd kan worden. Hierdoor heeft de gemeente ook een veel beter inzicht in het woningaanbod en de tekorten. Daarnaast willen wij meerdere woningcoöperaties om het woningaanbod te vergroten en betaalbaar te houden.

Doorstroming op de woningmarkt heeft onze bijzondere aandacht. Het is van belang om jonge gezinnen en starters een kans te geven. Daarnaast is er grote behoefte aan voldoende geschikte woningen voor senioren.

Ook willen wij dat de woningen die nu worden gebouwd toegankelijk voor iedereen zijn, ook voor mensen met een beperking. Geen drempels, goed licht, voldoende stopcontacten. Niet de projectontwikkelaar, maar de gemeente geeft de richting van de planontwikkeling aan.

DPE wil:

N

Dat gemeente verantwoordelijkheid neemt en zelf huizen bouwt tot dat de wachtlijst voor een nieuwe woning zakt tot 6 maanden.

N

Het mogelijk maken om van leegstaande kantoren woningen te realiseren.

N

Meer gedifferentieerde betaalbare woningen in een veilige, afwisselende, aantrekkelijke wijk.

N

Sociale levensloopbestendige woningen bouwen en de voorraad op peil houden.

N

Meer toegankelijke woningen voor jongeren, ouderen en voor mensen met een GGZ-achtergrond.

N

Alle locaties waar reeds bouw bestemming op zit benutten.

N

Meer flexwoningen.