Logo DPE
Democratische Partij Ede

Programma

Het realistische alternatief

Download hieronder ons verkiezingsprogramma ‘het realistische alternatief‘.

Belangrijkste pijlers Democratische Partij Ede

Dienstbare-overheid

Dienstbare overheid

DPE wil een dienstbare overheid die er voor iedereen is. Ook wil DPE een bestuursakkoord op hoofdlijnen en niet voor vier jaar vast.

Bouwende-gemeente-DPE

Een bouwende gemeente

DPE wil dat gemeente verantwoordelijkheid neemt en zelf huizen bouwt, tot de wachtlijst voor een woning zakt tot maximaal 6 maanden.

Wijk-wijk-verbinding

Wijk-wijk verbindingen Ede-Zuid en Kernhem

DPE wil goede wijk-wijk verbindingen met een extra tunnel in de Kerkweg en onder de N224.

Prettig-woonklimaat

Prettig woonklimaat

DPE wil aantrekkelijke wijken om in te wonen waarbij de openbare ruimte door de Gemeente goed is ingericht en onderhouden.

Levendig-centrum-en-bedrijvigheid

Levendig centrum en bedrijvigheid

DPE wil een aantrekkelijk en gastvrij stadscentrum waar voldoende reuring is en waar het aanbod aansluit op de belevingseconomie.

Gezonde-wereld-DPE

Gezonde wereld voor vandaag en morgen

DPE wil van Ede, met realistische en betaalbare maatregelen, een laag emissie gemeente maken.

Veiligheid-DPE

Veiligheid

DPE wil veilige wijken door blijvend te investeren in preventie en effectieve handhaving.

Toekomst-DPE

Inzetten op de toekomst van de jeugd

DPE zet in op een beleid die ruimte geeft aan de jeugd en hen kansen biedt zodat zij hun talenten maximaal kunnen ontwikkelen.

Dienstbare-overheid

Ede is voor iedereen

DPE wil een solidaire gemeente waarin iedereen meetelt en naar vermogen helemaal meedoet.

Sport-en-cultuur-DPE

Cultuur en sport

DPE wil het vergroten van het culturele aanbod stimuleren en meer sport naar de mensen brengen en toegankelijker maken.