Logo DPE
Dienstbare-overheid-header

Ede is voor iedereen

Democratische Partij Ede

DPE heeft vertrouwen in alle Edenaren. En terecht toch? We hebben Ede samen gemaakt tot wat het is: een prachtige gemeente om te wonen, te werken en te ontspannen. En toch is er werk aan de winkel. Niet iedereen is namelijk zelfredzaam en heeft de solidariteit van anderen en gemeente nodig om mee te kunnen blijven doen. 

Het uitgangspunt van DPE is dat iedereen zoveel mogelijk naar vermogen mee kan doen in de samenleving: jong, oud, gezond of met een beperking, ieder op zijn eigen manier. We willen voor alle Edenaren het beste onderwijs, duurzaam betaalbare woningen, passende zorg in de buurt en voldoende werkgelegenheid.

De overheid wil dat mensen zo lang mogelijk thuis blijven wonen om zo de oplopende zorgkosten te beperken. Zo lang mogelijk zelf verantwoordelijk blijven en de regie houden. De gezondheidszorg kan beter en goedkoper worden door ondersteuning anders te organiseren: Vraag gestuurd werken en passende hulp op maat en dichtbij zijn de oplossing. Voor veel zaken maakt Corona het leven moeilijker.

DPE wil:

N

Hoog inzetten op preventie en vroeg-signalering.

N

Aandacht en tegengaan van sociaal isolement.

N

Aandacht voor de overbelaste geestelijke gezondheidszorg.

N

Meer integraal werken.

N

Verdergaande ontschotting binnen het sociaal domein: 1 gezin, 1 plan, 1 regisseur. Meer aandacht voor-, en omzien naar elkaar vermindert of voorkomt zwaardere zorgvraag.

N

Een tweedeling in de samenleving voorkomen.