Logo DPE
Dienstbare-overheid-header

Dienstbare overheid

Democratische Partij Ede

De afgelopen 10 jaar hebben we de overheid en zeker ook de gemeente zich steeds verder zien terugtrekken en de overheidstaken werden steeds verder overgeheveld naar de burgers. Of het nu de maatschappelijke ondersteuning betreft of het onderhoud van openbare ruimte, de eerste vraag die de gemeente stelt is of de burger het niet zelf wil doen. Als DPE vinden we dat de gemeente daarin doorschiet. Wat DPE betreft neemt de gemeente verantwoordelijkheid en zorgt deze ervoor dat de kerntaken van de gemeente te allen tijde door de gemeente uitgevoerd worden en binnen de grenzen van redelijkheid een basishouding heeft van ‘Wat kan ik voor u doen’?

De coalitieakkoorden zijn documenten waarin er voor 4 jaar en vaak in groot detail afspraken worden gemaakt over wat de coalitie gaat doen. Daarnaast bestaan er vaak andere afspraken of strategieën die de partijen onderling, maar niet openbaar maken. De basis voor deze akkoorden zijn de verkiezingsprogramma’s van partijen die op het moment van coalitiebespreking al een jaar oud zijn. Een snel veranderende wereld waarin de behoefte van de maatschappij in een rap tempo verandert vraagt om een wendbare en verbonden overheid. Huidige manier van besturen waarin er dogmatisch vast wordt gehouden aan een coalitieakkoord omdat elk coalitiepartij zijn punt wil halen, zorgt voor een naar binnen gekeerde bestuurscultuur. Als DPE willen we graag een naar de maatschappijgericht bestuur creëren, door een coalitieakkoord op hoofdlijnen te maken en de invulling elk jaar opnieuw te bepalen.

DPE wil:

N

Afrekenen met de naar binnen gekeerde bestuurscultuur en een dienstbare overheid die er voor iedereen is.

N

Een bestuursakkoord op hoofdlijnen en niet voor vier jaar vast.

N

Sociale netwerken in de wijk bevorderen.

N

inwoners laten meebeslissen met wat er in hun buurt en de gemeente gebeurt.

N

De participatie van de inwoners versterken.

N

Gemeentelijke voorzieningen toegankelijk maken voor iedereen. Dus ook voor mensen met een beperking.