Logo DPE
Sport-en-cultuur-header

Cultuur en sport

Democratische Partij Ede

Cultuur is belangrijk voor het welzijn van onze inwoners, en levert een bijdrage aan maatschappelijke vorming. Sport haalt mensen uit hun isolement en verbindt.  Een gezonde leefstijl van mensen is van essentieel belang om de toename van welvaartsziekten en daaraan gerelateerde zorgkosten terug te dringen. Dat vraagt om een beweegvriendelijke omgeving.  

Samen sporten is erg belangrijk, dit draagt bij aan langer en blijvend sporten en aan onderlinge ontmoetingen. De sportclub is daarbij een van de steeds zeldzamere plekken waar mensen met verschillende achtergronden elkaar ontmoeten en naar elkaar omzien. Niet alleen bij een vereniging moet men kunnen sporten maar ook in de openbare ruimte moeten er beweegtoestellen komen waar iedereen die er behoefte aan heeft te kunnen bewegen zo ook mensen die een beperking hebben.

Cultuur is belangrijk voor het welzijn van onze inwoners, en levert een bijdrage aan maatschappelijke vorming. DPE is trots op het cultuur-historisch erfgoed van Ede. Kunst moet nog meer zichtbaar zijn in de openbare ruimte en dan met werken van Edese kunstenaars. DPE wil meer geld voor de cultuursector.  Door het organiseren van culturele activiteiten raken mensen bekend met het cultureel historisch erfgoed. Evenementen kunnen als rode draad door het culturele historische erfgoed heen lopen. Hierdoor raken mensen bekend met het erfgoed. Door hier aandacht voor te geven kunnen diverse evenementen hier mooi op aansluiten.

DPE wil:

N

Ruimte geven aan alle vormen van beeldende kunst, muziek en toneel.

N

Meer evenementen in het centrum.

N

Het vergroten van het culturele aanbod stimuleren.

N

Samen met Sportservice 1 keer per week een vrij toegankelijke “wijk-bootkamp” te organiseren.

N

Meer sportplekken in de openbare ruimte in de wijk.

N

Meer speel- en sporttoestellen in de wijk voor mensen met een beperking.

N

Toegangswegen naar de sportfaciliteiten sociaalveilig maken.