Logo DPE
Dienstbare-overheid-header

Verander de wereld en begin bij jezelf… wat ging er mis?

Democratische Partij Ede

Nieuwsbrief - Aanbesteding openbaar vervoer Ede door provincie - Democratische Partij Ede

Ede heeft 120.000 inwoners, bereikbaarheid zou een groot goed moeten zijn. Wegen zijn lange tijd afgesloten, en het station is zeer slecht te bereiken bv. vanuit Bennekom.

De Democratische Partij Ede (DPE) is nogal verbaasd te moeten horen dat de gemeente Ede akkoord is gegaan met de nieuwe aanbesteding van het openbaar vervoer door de provincie in december 2022. De nieuw aanbestede vervoerder rijdt alleen met dieselbussen, en dan ook nog op alle trajecten, waarmee het OV in Ede lijkt op een plattelands dorpje op de Veluwe.

Voor het elektrificeren van bussen, waarmee de vorige bus ondernemer bezig was, . was draag-vlak. Deze nieuwe keuze binnen de aanbesteding doorkruist het reeds gevoerde beleid over klimaat, duurzaamheid en mobiliteit. De gemeente Ede wil juist zo snel mogelijk af van het gebruik van fossiele brandstof, en de vermindering van CO2 uitstoot. De nieuwe aanbesteding ondermijnt de plannen voor de zero- emissie. In 2023 worden zelfs extra bussen als pendeldienst ingezet voor het vervoer van inwoners van Bennekom van en naar het station.

Wat ging er dan mis? De gewone burger snapt het niet, en wie kan dat uitleggen aan de burgers? Wij van DPE vragen ons af:

    • Waarom laat de provincie bedrijven met dieselbussen meedoen in de aanbesteding?
    • Is er geen urgentie voor het produceren van nieuwe elektrische bussen binnen de aanbesteding?
    • Hoezo geen invloed als gemeente, terwijl we de grootste gemeente zijn in dit concessiegebied Veluwe- Zuid!

    Ede wil wel zero- emissie voertuigen verplichten in het centrum, maar door met deze aanbeste-ding akkoord te gaan, kiest Ede zelf voor een minimale inspanning ter verbetering van een duurzaam klimaat. Het gaat wel om onze burgers en ons milieu.

    De fractie van DPE heeft dan ook ernstig bezwaar tegen de verschraling van de dienstregeling en de terugval naar diesel.